atstoti

atstoti
atstóti vksm. Atstók nuo manę̃s!

.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atstoti — 1. refl. Sut, BzF117, M, L, Š, LL284 atsikelti (sėdėjus, gulėjus), remiantis kojomis: Guli in patalo; nei atsistoja, nei atsisėda Klt. Tas vaikinas jau vaikščioja, jau pradėjo atsistot Jrb. Net nuo pietų stalo jos atsistodavo alkanos I.Simon.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atstojimas — atstojìmas sm. (2), atstojimas (1) KII150; Q14, H153, SD216,386, R5,50,205, MŽ16,67,273, Sut, N, M 1. refl. → atstoti 1 (refl.): Išrinktas pirmininkauti, Kubickas pasiūlė atsistojimu pagerbti žuvusius kovotojus rš. | prk.: Ar galima sapnuoti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atstodyti — 1. intr. atsitraukti, atstoti: Nuog ugnės uodai atstõdo Rod. | refl.: Anos (mergaitės) nuo jo ir atsistodo GrvT138. 2. tr. atstoti, ką pavaduoti: Duoną blėkosa kepam – kopūstų lapai neatstõdo [blėkos] Rod. 3. refl. silpti: Gluzdai (protas)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perstoti perstoti — perstoti, perstoti 1. intr. NdŽ atsistoti į kitą vietą. 2. intr. NdŽ pereiti į kitą darbą, persisamdyti. 3. tr. perlipti, peržengti: Aš norėjau perstot arbūzą, ale sugriuvau Lz. 4. tr. Dkk stovint tarp ko, perskirti: Palėvenė perstoja Subačių ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stoti — stoti, ja, jo K, Š, KŽ, stõti K 1. intr. Sut, N, M, LL238, Rtr, DŽ keltis (sėdėjus, gulėjus), remiantis kojomis, užimti vertikalią padėtį: Tu čia stok ir stovėk J. Stok didutis, auk gražutis (pasakoma imančiam jau stiebtis, jau kiek pastovinčiam …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užstoti — 1. intr., tr. DŽ, KŽ žengiant užlipti, užminti: Užstojau ant tų durikių, kad aš sprūsiu – ko tik koją nenulūžau LKT127(Erž). Nevaikščiok basa, da užstosi ant kokio stiklo Jrb. Užstojo koja ant žairės (žarijos) Vrn. Užstojo an kojos ma[n] Plv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • galvotumas — galvotùmas dkt. Galvotùmas gãli atstóti žiniomi̇̀s pàremtą mokėjimą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antstoti — (ž.); Sut 1. intr. užstoti, užlipti: Kad tu norėtumi nubėgti par kiek šimtų mylių, antstojai ant [stebuklingo] kilimo – tujaus stosys S.Dauk. 2. tr. pradėti (amžiaus metus): Devynis pabengiau metus, dešimtus antstojau i pradėjau ganyti Kv. 3. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apstoti — 1. tr. Q262, SD203, R, MŽ, Sut, N, K, M, Š, LL116, Rtr, Ser, NdŽ, Krž, Slm, Kp, Klt, Žln aplink sustojus, apsupti, apspisti: Žmonės jį ratu apstojo DŽ1. Apstojo iš visų pusių ir neleidžia žodžio pasakyt Jnš. Visi apstojo mane ir pradėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • at — praef. I. su veiksmažodžiais žymi: 1. priartėjimą prie kalbančiojo arba jam artimo daikto: ateiti, atlėkti, atmesti, atvesti. 2. vieno daikto atskyrimą, atitolinimą nuo kito: atkirsti, atskirti, atjungti, atlupti, atplėšti. 3. užtektinai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”